สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs
image

สำนักการต่างประเทศ

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขึ้นทะเบียนล่ามของสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดวัน และเวลาสอบสัมภาษณ์

image เอกสารแนบ