สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Laws (Judicial Studies) ณ Singapore Management University (SMU) School of Law สาธารณรัฐสิงคโปร์
image

** ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม **

** คลิกเพื่อสมัคร **