สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการเรื่องการให้ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563
image

** คลิกเพื่อสมัคร **


image เอกสารแนบ