สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมโครงการอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
image

*** เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ามาจำนวนมาก ทางสำนักการต่างประเทศจึงทำการสุ่มคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้เข้าสมัครจำนวนทั้งหมด 138 คน


image วิดีโอ

image เอกสารแนบ