สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom) อบรมวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
image

***ปรับจำนวนผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มจาก 20 คน เป็น 25 คน***


image เอกสารแนบ