สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

สำนักการต่างประเทศขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนา ในหัวข้อ “The Singapore Convention: The Next Great Opportunity for Transnational Dispute Resolution”
image

สำนักการต่างประเทศขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนา ในหัวข้อ “The Singapore Convention: The Next Great Opportunity for Transnational Dispute Resolution” (อนุสัญญาสิงคโปร์ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย โอกาสใหม่ในการระงับข้อพิพาทข้ามพรมแดน) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom) และถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านรายการ COJ Smart Talk ช่องทาง Facebook Live เพจสื่อศาล ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.30 – 10.30 นาฬิกา ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยจะได้รับ IDP การพัฒนาศักยภาพด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง / S จำนวน 1 ชั่วโมง

 

**ลงทะเบียนออนไลน์**


image เอกสารแนบ