สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมาย หลักสูตร LL.M. International Business Law ของ BPP University สหราชอาณาจักร ประจำปี 2564
image

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียด
และทำการสมัคร

  • คำแนะนำจากประสบการณ์การศึกษาจริง (Learner's Testimonial) โดยนางสาวมธุริน  เจริญภิญโญชัย 
  • สัมมนาออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร  https://www.eventbrite.co.uk/e/virtual-open-event-master-of-laws-llm-tickets-145260137983 ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 นาฬิกา (ตามเวลาไทย)

image เอกสารแนบ