สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

สำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ Ms. Mami Ueno เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ Mr. Tomoya Hoshi ผู้ที่จะมารับตำแหน่งเลขานุการเอกคนต่อไป ในวันที่ 26 มีนาคม 2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 12

นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

Ms. Mami Ueno เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

เพื่ออำลาตำแหน่งพร้อมทั้ง Mr. Tomoya Hoshi ผู้ที่จะมารับตำแหน่งเลขานุการเอกคนต่อไป

รวมทั้งร่วมกันหารือข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการยุติธรรมระหว่างประเทศในด้านต่างๆ อีกด้วย