สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

สำนักการต่างประเทศจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี


image เอกสารแนบ