สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษในความผิดเกี่ยวกับเพศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom) อบรมวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา
image

image เอกสารแนบ