สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์ หลักสูตร “The legal and economic analysis of vertical agreements between pro- and anti- competitive effects”
image

ขอเชิญข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมลงทะเบียนเพื่อสมัครการสัมนาออนไลน์ 11th Annual OECD/KPC Competition Law Seminar For Asia – Pacific Judges หลักสูตร “The legal and economic analysis of vertical agreements between pro- and anti- competitive effects” 
โดย องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) OECD Korea Policy Centre, the Federal Court of Malaysia และ the Competition Appeal Tribunal of Malaysia

ลงทะเบียนออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม


image เอกสารแนบ