สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ทุนอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศภาคฤดูหนาวของสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประจำปี 2565
image

  คลิกเพื่อสมัคร  


image เอกสารแนบ