สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ (คดีสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom) อบรมวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
image

image เอกสารแนบ