สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษในความผิดเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน) อบรมวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
image

image เอกสารแนบ