สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะยาว ณ Ecole Nationale d'Administration (ENA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
image

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะยาว จำนวน 3 หลักสูตร (โดยอบรมเป็นภาษาฝรั่งเศส)
ณ Ecole Nationale d'Administration (ENA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส

รับสมัครถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
สนใจสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3DR0b8c