สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อเสนอชื่อขอรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการ Young Leaders’ Program (YLP) เรื่อง การรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อเสนอชื่อขอรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการ Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปี 2565
image

 คลิกเพื่อสมัคร

 

Question Box ช่องทางเพิ่มเติมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ  

 


image เอกสารแนบ