สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

สำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ Mr. Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยและคณะ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 12

นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ

Mr. Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยและคณะ

ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างองค์กร

รวมทั้งร่วมกันหารือข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการยุติธรรมระหว่างประเทศในด้านต่างๆ อีกด้วย