สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Technology and Courts of the Future ประจำปี 2565

คลิกเพื่อสมัคร 

Question Box  ช่องทางเพิ่มเติมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับทุนศึกษาต่อ/ฝึกอบรมในต่างประเทศ  


image เอกสารแนบ