สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (LAB1004)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) อบรมวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา
image

image เอกสารแนบ