สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (คำศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษกฎหมายอาญาทั่วไปและการฝึกปฏิบัติ 1 (ENG1001)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ในโครงการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (คำศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษกฎหมายอาญาทั่วไปและการฝึกปฏิบัติ 1 (ENG1001)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่าน Zoom จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน

* ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และเมื่อผ่านการอบรมแล้วมีเกียรติบัตรให้

**เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดข้องที่อาจจะเกิดขึ้นในการกรอกใบสมัคร โปรดทำการกรอกใบสมัครผ่าน Browser Google Chrome หรือ Microsoft Edge บน PC

ท่านสามารถกรอกใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าอบรมได้ที่ : https://bit.ly/3knyuj2 โดยระบบจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น. ( eForm สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ) หรือ สแกน QR Code

ภายหลังจากปิดรับสมัครแล้ว หากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ท่านจะได้รับ Link แบบทดสอบคัดเลือกผู้เข้ารับอบรมทาง Email ที่ท่านได้ให้ไว้ในใบสมัคร ภายในเวลา 15.00 น. ของวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ซึ่งท่านสามารถเข้าทำแบบทดสอบนี้ได้ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 18.00 – 18.45 น. (แบบทดสอบจำนวน 40 ข้อ มีเวลาในการทำแบบทดสอบ 45 นาที)

**โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปทดลองทำแบบทดสอบจำลอง (Demo test) ได้ที่ Link : https://forms.gle/KAiWuTGBk2oqoSpt6 เพื่อให้ผู้สมัครได้เกิดความคุ้นเคยกับแนวเนื้อหาและการทำแบบทดสอบในระบบในวันทดสอบจริง (20 ม.ค. 66) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์และระบบอินเทอร์เน็ตของท่าน**

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-541-2862

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภายในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ทางเพจนี้ หรือเว็บไซต์สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://oia.coj.go.th/ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมจะได้รับ Email เพื่อยืนยันสิทธิ์ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ภายในเวลา 9.00 น. และสามารถยืนยันสิทธิ์ในการเข้าอบรมได้จนถึงวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ภายในเวลา 12.00 น. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่าน “สละสิทธิ์”

ทดสอบระบบสำหรับผู้ได้รับคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 12.30 -13.30 น.

กำหนดการอบรมในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.