สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการค้ดเลือกเพื่อรับทุนการอบรมหลักสูตร Criminal Justice (Focus on Investigation, Prosecution, Adjudication and International Cooperation) ประจำปี 2566 ณ JICA Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
image