Accessibility Tools

สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (จีนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานครimage
image

สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (จีนกลาง) เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (จีนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

- โปรดอ่านรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน

- ตั้งแต่บัดนี้ - วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 นาฬิกา

- จำนวน 50 คน‍

**ไม่มีค่าใช้จ่าย**

**เมื่อผ่านการอบรมแล้วมีประกาศนียบัตรให้**

**เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดข้องที่อาจจะเกิดขึ้นในการกรอกแบบฟอร์มสมัคร โปรดทำการกรอกผ่าน Browser Google Chrome หรือ Microsoft Edge บน PC**

- ท่านสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าอบรมได้ที่: https://forms.gle/mgcbEPUcg8vzrtFE9 หรือ สแกน QR Code *ใช้ Google Account ในการสมัคร*

**โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปทดลองทำแบบทดสอบจำลอง (Demo test) ได้ที่ Link: https://forms.gle/vRA4QP8PLdV9W8ZG6 เพื่อให้ผู้สมัครได้เกิดความคุ้นเคยกับแนวเนื้อหาและการทำแบบทดสอบ และไม่ให้เกิดปัญหาทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์หรือระบบอินเทอร์เน็ตของผู้สมัครในวันทดสอบจริง (6 ก.พ. 67) ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเอง หากเกิดปัญหาทางเทคนิคดังกล่าว**

- ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง Inbox ของเพจนี้

- ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภายในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเพจนี้ หรือเว็บไซต์สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม (https://oia.coj.go.th/) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Email เพื่อยืนยันสิทธิ์ และแจ้งยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด

สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร ผลการทดสอบคัดเลือก และคำนึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของผู้ที่จะเข้ารับการอบรม โดยผลการคัดเลือกถือเป็นที่สุด