สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล