สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการเรื่องการให้ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ประจำปี 2565 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป)


 คลิกเพื่อสมัคร 

Question Box  ช่องทางเพิ่มเติมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับทุนศึกษาต่อ/ฝึกอบรมในต่างประเทศ  


image เอกสารแนบ