สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

image

สำนักการต่างประเทศ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

อาคารศาลอาญา ชั้น 12

ถนนรัชดาภิเษก,

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทรศัพท์

โทรศัพท์ 025412265

โทรสาร  025412016

ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ

โทร.02513 9332 หรือ 02541 2284 -91 ต่อ 1207

ส่วนช่วยอำนวยการ

โทร. 02541 2265 หรือ 02541 2284-91 ต่อ 1206

ติดต่อคุณ นางสาวสุภัณณิการ์  ธวัธวงค์

ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ (ปริญญาโทและเอก)

โทร. 02541 2320 หรือ 02541 2284-91 ต่อ 1280

ติดต่อ นางณัฐกฤตา จงรักษ์

ทุนฝึกอบรมต่างประเทศ  2 สัปดาห์

โทร. 02541 2863 ,02541 2876

หรือ 02541 2284-91 ต่อ1269,1280

ติดต่อ นางสาววันทนีย์ คำคงศักดิ์

ล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ และการแปล

โทร. 0251 28475, 02541 2862

หรือ 02541 2284-91 ต่อ 1203

ติดต่อ นายกฤษนันท์ หมอแก้ว

ศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์

โทร. 02541 2378 ต่อ 1177,1178

ติดต่อ นางสาวณัฐพัชร์ คำชุม

 

 

 

 

 

 

 

อีเมล์

inad@coj.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social