สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

image

สำนักการต่างประเทศ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

อาคารศาลอาญา ชั้น 12

ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02 541 2265

โทรสาร  02 541 2016

ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ

โทร.02 513 9332 หรือ 02 541 2284 -91 ต่อ 1207

ส่วนช่วยอำนวยการ

โทร. 02 541 2265 หรือ 02 541 2284-91 ต่อ 1206

ติดต่อ นางสาวสุภัณณิการ์  ธวัธวงค์

ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

โทร. 02 541 2320 หรือ 02 541 2284-91 ต่อ 1280

ติดต่อ นางณัฐกฤตา จงรักษ์

ทุนฝึกอบรมต่างประเทศ  2 สัปดาห์

โทร. 02 541 2863 ,02 541 2876

หรือ 02 541 2284-91 ต่อ 1269, 1280

ล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ และการแปล

โทร. 02 512 8475, 02 541 2862

หรือ 02 541 2284-91 ต่อ 1203

ติดต่อ นายกฤษนันท์ หมอแก้ว

ศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์

โทร. 02 541 2378 ต่อ 1177, 1178

ติดต่อ นางสาวณัฐพัชร์ คำชุม

 

 

 

 

 

 

 

อีเมล์

inad@coj.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social