สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs
image

สำนักการต่างประเทศ

วีดีโอแนะนำศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Justice Conference Center)

แนะนำศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Justice Conference Center)
และขั้นตอนการขอให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)