สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs
image

สำนักการต่างประเทศ

๐๐๑-๒-๒_๐๔๗ นโยบายประธานศาลฎีกา นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม (Policies of the President of the Supreme Court of Thailand "Easy Access to Justice")

 

นโยบายประธานศาลฎีกา
นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม
ประธานศาลฎีกาคนที่ ๔๗

*****

"ความยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย"
(Easy Access to Justice)

*****


image เอกสารแนบ