สำนักการต่างประเทศ
Office of International Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ (คดีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom) อบรมวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
image

image เอกสารแนบ